Yizhou Jiang

Degree(s)

BA, 2017 – Visual Arts
Yizhou Jiang

Professional title

Consultant

Employer

DHL Consulting

Yizhou will be working as a business consultant with DHL Consulting in Miami.